Informacije o timu

    Neophodno je da svaki član tima popuni formular za prijavu kako bi bili zadovoljeni uslovi učešća na takmičenju.


    Informacije o učesniku

    Odaberi majicu

    Računarska oprema


    Dodatne napomene