Prijava za BizKod v5.0

Informacije o timu

Neophodno je da svaki član tima popuni formular za prijavu kako bi bili zadovoljeni uslovi učešća na takmičenju.


Informacije o učesniku

Odaberi majicu

Računarska oprema


Dodatne napomene